نوشته‌ها

روش مطالعه درس عربی

روش مطالعه درس عربی

,
درس عربی درس دوم دفترچه عمومی و دارای ضریب 2 می باشد این درس در سال های قبل در تعیین تراز دروس عمومی خیلی موثر بود . اما در چند سال قبل عربی به یکی از درس های آسون تبدیل شده و زدن درصد بالا برای این درس کاری ندارد.پس اگر شما خوب مطالعه کنید میتوا…