نوشته‌ها

روش مطالعه درس فیزیک

روش مطالعه درس فیزیک

,
درس فیزیک جز دروس تمرینی است و حل مسئله و تیپ بندی در آن اهمیت زیادی دارد. درس فیزیک به شکلی است که مباحث آن از هم جدا است و هیچ کدام به هم مربوط نیست برای همین می توان روی هر درس به صورت جداگانه مانور داد . بین سال دهم و یازدهم و دوازدهم برای …