بودجه بندی کنکور نظام جدید و نظام قدیم

,
بودجه بندی کنکور

یکی از چیزهایی که برای داوطلبان کنکور بسیار مهم است تعداد سوالات هر درس و بودجه بندی کنکور است .معمولا دانش آموزان دوست دارند بدانند کدام بخش مهم تر است و از کدام بخش سوالات بیشتری در کنکور می آید تا بتوانند یک برنامه ریزی درسی اصولی داشته باشند.

بودجه بندی کنکور سراسری در هرسال کمی متفاوت است ، اما با بررسی آن در آزمون سال های مختلف ، می توانید از اهمیت مباحث مختلف درسی آگاه شوید.

بودجه بندی کنکور علوم تجربی

در مقاله همه چیز کنکور تجربی در مورد همه نکات این کنکور صحبت کردیم و حالا نوبت به معرفی بودجه بندی دروس است . در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی ، داوطلبان باید به دو دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی پاسخ دهند. دفترچه سوالات عمومی شامل دروس : ادبیات ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد.و دفترچه سوالات تخصصی شامل دروس زیست شناسی ، فیزیک ، شیمی ، ریاضی و زمین شناسی می باشد.

 

لیست درس های عمومی کنکور سراسری
عنوان درس ضریب شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی 4 1 تا 25 25
زبان عربی 2 26 تا 50 25
فرهنگ و معارف اسلامی 3 51 تا 75 25
زبان انگلیسی 2 76 تا 100 25

 

لیست درس های اختصاصی کنکور تجربی
عنوان درس شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
زمین شناسی 101 تا 125 25
ریاضی 126 تا 155 30
زیست شناسی 156 تا 205 50
فیزیک 206 تا 235 30
شیمی 236 تا 270 35
بهیاری 271 تا 320 50

بودجه بندی دروس عمومی کنکور تجربی

لیست درس های عمومی کنکور تجربی
عنوان درس ضریب شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی 4 1 تا 25 25
زبان عربی 2 26 تا 50 25
فرهنگ و معارف اسلامی 3 51 تا 75 25
زبان انگلیسی 2 76 تا 100 25

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی در کنکور تجربی

مباحث / سال 98 97 96 95 94 93 92 91
واژگان 3 3 3 3 3 3 3 3
املا 3 2 2 2 2 2 2 2
دستور زبان و نگارش 5 5 5 5 5 5 5
تاریخ ادبیات 3 3 3 3 3 3 3
آرایه ها 9 3 3 3 3 3 3 3
قرابت معنایی 9 9 9 9 9 9 9 9

بودجه بندی عربی در کنکور تجربی

 

مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
ترجمه و تعریب 8 8 8 8 8 8 8
درک مطلب 4 4 4 4 4 4 4
تشکیل 2 2 2 2 2 2 2
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3 3 3
قواعد 8 8 8 8 8 8 8

 

بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور تجربی

 

کتاب های درسی / سال 97 96 95 94 93 92 91 90
سال دوم 12 9 9 9 9 9 9 9
سال سوم 9 9 9 9 9 9 9 9
سال چهارم 4 7 7 7 7 7 7 7

بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور تجربی

 

مباحث / سال 99 98 97 96 95 94 93 92
واژگان 8 8 8 8 8 8 8 8
گرامر 4 4 4 4 4 4 4 4
Cloze Test 5 5 5 5 5 5 5 5
درک مطلب (Reading) 8 8 8 8 8 8 8 8

بودجه بندی زمین شناسی در کنکور تجربی

اولین درس در دفترچه اختصاصی کنکور تجربی زمین شناسی است .ضریب این درس در زیرگروه 1، صفر می باشد. اگر قصد دارید در زیرگروه های دو ، سه ، چهار و پنج ادامه تحصیل دهید مطالب مهم این درس را به خوبی مطالعه کنید.

 

کتاب درسی مباحث 97 96 95 94 93 92 91 90
زمین شناسی سال سوم فصل 1 1 0 0 0 0 0 0 0
فصل 2 1 1 1 1 1 1 2 2
فصل 3 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 3 2 2 2 2 3 3 3
فصل 6 1 3 3 3 1 2 2 2
فصل 7 2 2 2 2 2 2 2 2
فصل 8 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 2 1 1 1 2 1 1 1
علوم زمین سال چهارم فصل 1 1 1 1 1 1 0 0 0
فصل 2 1 2 2 2 2 1 1 1
فصل 3 1 1 1 1 1 2 2 2
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 6 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 7 2 2 2 2 2 2 2 1
فصل 8 2 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 1 2 2 2 2 0 0 0
فصل 10 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 11 0 0 0 0 0 2 1 2

 

 بودجه بندی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98

فصول پرتکرار زمین شناسی بودجه بندی زمین شناسی 98
آفرینش کیهان و تکوین زمین 5
منابع معدنی، زیر بنای تمدن و توسعه صنعتی 3
منابع آب و خاک 4
زمین شناسی و سازه های مهندسی 3
زمین شناسی و سلامت 4
پویایی زمین 3
زمین شناسی ایران 3

 

  خرید تضمینی سوالات کنکور

بودجه بندی زیست شناسی در کنکور تجربی

زیست شناسی از مهم ترین دروس کنکور تجربی به حساب می آید و داوطلبان به عنوان سومین درس دفترچه اختصاصی خود ، باید به 50 سوال آن پاسخ دهند.

مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
مولکول زیستی 1 1 0 0 0 0 0
سفری به درون سلول 1 1 1 0 0 1 1
سفری به دنیای جانداران 1 1 1 0 0 1 1
گوارش 2 1 2 2 3 3 2
تبادل گازها 1 0 1 0 2 0 2
گردش مواد 3 3 5 3 5 2 3
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید 0 0 1 0 1 0 2
حرکت 2 0 2 1 3 2 1
ایمنی بدن 1 1 1 1 1 1 0
دستگاه عصبی 1 2 1 2 3 2 1
حواس 2 3 2 1 0 1 2
هورمون ها و دستگاه درون ریز 1 2 2 1 1 1 2
ماده ژنتیک 0 0 0 0 0 0 0
کروموزوم ها و میتوز 0 0 1 3 0 1 1
میوز و تولید مثل جنسی 0 0 0 0 1 0 1
ژنتیک و خواستگاه آن 4 3 3 3 3 4 4
تولید مثل گیاهان 2 1 2 2 2 1 2
رشد و نمو در گیاهان 1 1 1 1 3 1 3
تولید مثل و رشد و نمو جانوران 3 2 2 3 3 2 2
پروتئین سازی 1 2 2 3 2 2 2
تکنولوژی زیستی 0 0 1 1 0 0 1
پیدایش و گسترش زندگی 1 1 2 0 0 1 0
تغییر و تحول گونه ها 1 1 0 2 0 1 0
ژنتیک جمعیت 4 5 2 4 4 2 1
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی 2 0 1 1 0 1 1
رفتار شناسی 2 1 1 1 1 2 2
شارش انرژی در جانداران 3 3 2 6 3 4 2
ویروس ها و باکتری ها 3 2 1 2 1 4 3
آغازیان 3 3 4 3 2 3 3
قارچ ها 1 1 1 1 2 1 1
کاملا ترکیبی 3 9 5 2 4 6 4

بودجه بندی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98

مباحث پرتکرار زیست شناسی بودجه بندی زیست 98
زیست شناسی دیروز، امروز و فردا 0
گوارش و جذب مواد 3
تبادلات گازی 2
گردش مواد در بدن 3
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 3
از یاخته تا گیاه 3
جذب و انتقال مواد در گیاهان 2
تنظیم عصبی 3
حواس 3
دستگاه حرکتی 2
تنظیم شیمیایی 0
ایمنی 3
تقسیم یاخته 1
تولید مثل 3
تولید مثل نهاندانگان 2
پاسخ گیاهان به محرک ها 1
مولکول های اطلاعاتی 2
جریان اطلاعات در یاخته 3
انتقال اطلاعات در نسل ها 3
تغییر اطلاعات وراثتی 2
از ماده به انرژی 1
از انرژی به ماده 2
فناوری های نوین زیستی 1
رفتارهای جانوران 2

با توجه به جدول فوق و همان طور که مشاهده می کنید ، به غیر از سوالات ترکیبی ، بیشترین سوالات به ترتیب از مباحث گوارش ، گردش مواد ، ژنتیک و خواستگاه آن ، شارش انرژی در جانداران و ویروس ها و باکتری ها مطرح می شوند. بنابراین می بایست بیشتر وقت خود در مطالعه درس زیست شناسی را به مطالعه این مباحث اختصاص دهید.

بودجه بندی ریاضی در کنکور تجربی

 

مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91 90
مشتق و کاربرد آن 5 4 5 5 6 4 3 6
هندسه 1 4 4 4 4 4 4 4 4
حد و پیوستگی 2 2 2 2 2 2 3 2
مجانب 0 0 0 0 0 0 1 1
تابع 3 3 3 3 1 3 3 3
معادله و نامعادله 1 1 1 0 0 1 1 0
آمار 1 2 2 2 2 2 2 3
احتمال 2 3 3 2 2 4 3 2
مقاطع مخروطی 2 2 2 2 3 2 2 2
مثلثات 2 3 1 2 3 2 2 1
معادله مثلثاتی 1 0 1 1 0 0 0 0
لگاریتم و تابع نمایی 1 2 1 0 1 0 1 1
تصاعد و دنباله 1 1 2 2 1 1 1 1
انتگرال 2 2 2 2 2 2 2 2
دستگاه معادلات و معادله خط 0 0 0 0 0 1 0 2
معادله درجه دو 1 0 0 1 1 0 0 1
ماتریس 1 1 0 1 1 1 0 1 0
آنالیز ترکیبی 0 0 0 0 0 1 0 1
رشد و زوال 0 0 0 1 0 0 0 0
تابع جزء صحیح 0 0 0 0 1 0 1 0

 

 بودجه بندی سوالات ریاضی کنکور تجربی نظام جدید 98

مباحث پرتکرار ریاضی تجربی بودجه بندی ریاضی 98
مجموعه، الگو و دنباله 1
توان های گویا و عبارت های جبری 0
معادله ها و نامعادله ها 3
هندسه 4
تابع 2
مثلثات 4
توابع نمایی و لگاریتمی 2
حد و پیوستگی 4
مشتق 4
کاربرد مشتق 2
شمارش، بدون شمردن 1
احتمال 2
آمار 1

بودجه بندی فیزیک در کنکور تجربی

بودجه بندی درس فیزیک در کنکور تجربی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91 90
نور هندسی 3 3 3 3 3 3 3 3
انرژی ، فیزیک 1 0 0 0 0 0 0 0 1
نوسان ، موج های مکانیکی ، صوت 3 5 6 5 5 5 6 6
مدارهای الکتریکی 3 3 3 3 3 3 3 3
حرکت شناسی 2 3 3 3 3 3 2 3
گرما و قانون گاز ها 3 3 3 2 3 3 2 1
فشار و ویژگی های ماده 1 1 1 1 1 1 1 2
دینامیک 2 2 2 3 3 2 2 2
خازن و الکتریسیته ساکن 2 3 2 2 2 1 2 2
مغناطیس و القا 2 2 2 2 2 2 3 2
بردار 0 0 0 0 0 1 0 1
کار و انرژی 4 1 1 1 1 1 0 0
فیزیک اتمی و جدید 4 3 3 3 3 3 4 3
موج های الکترومغناطیسی 1 1 1 1 1 1 2 1

 

 بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور تجربی نظام جدید 98

مباحث پرتکرار فیزیک تجربی بودجه بندی فیزیک 98
فیزیک و اندازه گیری 1
کار،انرژی و توان 2
ویژگی های فیزیکی مواد 2
دما و گرما 3
الکتریسیته ساکن 3
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 3
مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی 3
حرکت بر خط راست 3
دینامیک 3
نوسان و امواج 4
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای 3

 

بودجه بندی شیمی در کنکور تجربی

مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91 90
ساختار اتم 3 2 1 2 2 2 2 2
خواص تناوبی عنصر ها 3 2 4 2 2 2 2 3
ترکیب های یونی 2 2 1 2 2 2 2 2
پیوند کووالانسی 0 3 3 4 3 3 3 2
ترکیب آلی 0 2 3 2 2 2 1 2
استوکیومتری 4 5 4 4 4 4 4 4
ترمودینامیک شیمیایی 4 4 4 3 4 4 3 3
محلول ها 2 4 4 5 4 4 2 5
سینتیک شیمیایی 4 2 2 3 2 2 2 2
تعادل شیمیایی 3 3 3 3 2 3 2 3
اسید و باز 3 4 3 2 3 3 4 4
الکتروشیمی 3 2 3 3 4 3 4 3

بودجه بندی سوالات شیمی کنکور تجربی نظام جدید 98

مباحث پرتکرار شیمی بودجه بندی شیمی 98
کیهان زادگاه الفبای هستی 3
ردپای گازها در زندگی 3
آب، آهنگ زندگی 2
قدر هدایای زمینی را بدانیم 4
در پی غذای سالم 4
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر 6
مولکول ها در خدمت تندرستی 3
آسایش و رفاه در سایه شیمی 4
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری 4
شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر 2

بودجه بندی کنکور ریاضی 99

در مقاله همه چیز کنکور ریاضی در مورد همه نکات این کنکور صحبت کردیم و حالا نوبت به معرفی بودجه بندی دروس است .دفترچه سوالات تخصصی گروه آزمایشی ریاضی شامل سه دسته دروس : ریاضیات ، مجموعه فیزیک و شیمی می باشد. مجموعه ریاضیات شامل دروس دیفرانسیل ، ریاضی پایه ، هندسه تحلیلی ، ریاضیات گسسته ، جبر و آمار و مدلسازی می باشد.

لیست درس های اختصاصی کنکور ریاضی
عنوان درس شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
ریاضیات 101 تا 155 55
فیزیک 156 تا 200 45
شیمی 201 تا 235 35

بودجه بندی دروس عمومی در کنکور ریاضی

بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور ریاضی

مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91 90
واژگان 3 3 3 3 3 3 3 3
املا 2 2 2 2 2 2 2 2
دستور زبان و نگارش 5 5 5 5 5 5 5 5
تاریخ ادبیات 3 3 3 3 3 3 3 3
آرایه ها 3 بودجه بندی 3 3 3 3 3 3 3
قرابت معنایی 9 9 9 9 9 9 9 9

بودجه بندی درس زبان عربی در کنکور ریاضی

مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91 90
ترجمه و تعریب 8 8 8 8 8 8 8 8
درک مطلب 4 4 4 4 4 4 4 4
تشکیل 2 2 2 2 2 2 2 2
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3 3 3 3
قواعد 8 8 8 8 8 8 8 8

بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور ریاضی

کتاب های درسی / سال 97 96 95 94 93 92 91 90
سال دوم 12 9 9 9 9 9 9 9
سال سوم 9 9 9 9 9 9 9 9
سال چهارم 4 7 7 7 7 7 7 7

بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور ریاضی

مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91 90
واژگان 8 8 8 8 8 8 7 6
گرامر 4 4 4 4 4 4 3 4
Cloze Test 5 5 5 5 5 5 5 5
درک مطلب (Reading) 8 8 8 8 8 8 10 10

بودجه بندی دروس ریاضیات در کنکور ریاضی

بودجه بندی درس ریاضیات (دیفرانسیل و ریاضیات پایه) در کنکور ریاضی
مباحث / سال 96 95 94 93 92 91
یادآوری مفاهیم پایه 0 0 0 0 0 1
دنباله 1 2 1 1 0 2
حد و پیوستگی 4 4 5 4 4 3
مشتق و کاربرد مشتق 7 6 6 8 8 9
انتگرال 2 2 2 2 2 2
تابع 2 2 1 3 3 3
الگو و دنباله 0 0 1 1 0 0
توابع خاص ، نامعادله 0 0 0 1 2 0
توابع نمایی و لگاریتم 1 1 1 0 0 1
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات 3 4 3 1 2 1
مثلثات 4 3 3 3 3 2

 

بودجه بندی درس ریاضیات (ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی) در کنکور ریاضی
مباحث / سال 96 95 94 93 92 91
گراف 2 1 1 1 1 2
نظریه اعداد 3 3 3 2 3 3
ترکیبیات 0 1 2 1 1 1
احتمال 4 4 3 4 3 3
استدلال ریاضی 2 2 2 1 2 1
مجموعه ها ، ضرب دکارتی و رابطه 2 2 2 3 2 2
آمار و مدلسازی 2 2 2 2 2 2
آنالیز ترکیبی 0 0 1 1 1 1

 

بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه تحلیلی) در کنکور ریاضی
مباحث / سال 96 95 94 93 92 91
بردار 1 1 1 2 1 1
خط و صفحه 1 2 2 1 2 2
مقاطع مخروطی 2 2 3 2 3 1
ماتریس و دترمینان 3 1 1 2 2 2
دستگاه های معادله های خطی 1 2 1 1 0 2

 

بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه پایه) در کنکور ریاضی
مباحث / سال 96 95 94 93 92 91
استدلال در هندسه 1 1 3 2 1 2
مساحت و قضیه فیثاغورس 1 1 0 3 2 1
تشابه 1 1 1 1 0 1
دایره 1 2 2 1 2 2
تبدیل ها 1 1 1 1 1 0
هندسه ی فضایی 3 2 1 2 2 2

بودجه بندی مجموعه فیزیک در کنکور ریاضی

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی
کتاب درسی مباحث 96 95 94 93 92 91
فیزیک پایه نور هندسی 4 4 4 4 4 4
فیزیک و اندازه گیری 0 0 1 1 1 1
کار و انرژی 0 1 1 1 1 1
ویژگی های ماده 1 3 2 3 3 3
گرما و قانون گازها 4 2 2 2 2 2
ترمودینامیک 3 3 3 3 3 3
الکتریسیته ساکن 4 3 3 3 2 2
جریان الکتریکی 3 3 4 4 4 4
مغناطیس و القا 4 4 4 3 4 4
نام فصل
برهم کنش های موج
فیزیک و اندازه گیری
کار و انرژی و توان
ویژگی های فیزیک مواد
دما و گرما
الکتریسیته ساکن
۳

 

بودجه بندی درس فیزیک در کنکور نظام جدید

نام فصل تعداد سوالات در کنکور ۹۸
برهم کنش های موج ۲
فیزیک و اندازه گیری ۰
کار و انرژی و توان ۲
ویژگی های فیزیک مواد ۳
دما و گرما ۴
الکتریسیته ساکن ۳
جریان الکتریکی ۴
مغناطیس ۲
خازن ۱
حرکت بر خط راست ۴
دینامیک ۶
نوسان و امواج ۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ۴
ترمودینامیک ۳

 

بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی

مباحث / سال 96 95 94 93 92 91
ساختار اتم 2 3 2 3 1 3
جدول تناوبی عنصرها 3 3 2 3 4 3
ترکیب های یونی 1 0 1 1 1 1
ترکیب های کووالانسی 3 3 4 2 2 3
ترکیب های آلی 2 2 2 2 2 1
ترمودینامیک 4 4 4 4 4 4
محلول ها 4 4 4 4 4 4
سینتیک 2 2 2 4 2 2
تعادل 3 3 3 1 1 3
اسید و باز 4 4 4 3 4 3
الکتروشیمی 3 3 3 3 4 4

بودجه بندی درس شیمی در کنکور نظام جدید ریاضی

نام فصل تعداد سوالات در کنکور ۹۸
کیهان زادگاه الفبای هستی ۳
ردپای گازها در زندگی ۳
آب ، آهنگ زندگی ۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم ۴
در پی غذای سالم ۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر ۶
مولکول ها در خدمت تندرستی ۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی ۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری ۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر ۲

 

بودجه بندی کنکور علوم انسانی 99

کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی ، متشکل از 3 دفترچه دروس عمومی ، دروس اختصاصی و اصول فقه و عقاید می باشد. دفترچه سوم این آزمون برای افرادی طراحی شده که قصد شرکت در آزمون رشته معارف اسلامی را دارند.

لیست درس های عمومی کنکور سراسری
عنوان درس ضریب شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی 4 1 تا 25 25
زبان عربی 2 26 تا 50 25
فرهنگ و معارف اسلامی 3 51 تا 75 25
زبان انگلیسی 2 76 تا 100 25

 

لیست درس های اختصاصی کنکور انسانی
عنوان درس شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
ریاضی 101 تا 120 20
اقتصاد 121 تا 135 15
زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) 136 تا 165 30
زبان عربی (اختصاصی) 166 تا 185 20
تاریخ و جغرافیا 186تا 215 30
علوم اجتماعی 216تا 235 20
فلسفه و منطق 236 تا 260 25
روانشناسی 261 تا 280 20
اصول عقاید و فقه (دفترچه شماره 3) 281 تا 300 20

بودجه بندی دروس عمومی در کنکور انسانی

بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
واژگان 3 3 3 3 3 3 3
املا 2 2 2 2 2 2 2
دستور زبان و نگارش 5 5 5 5 5 5 5
تاریخ ادبیات 3 3 3 3 3 3 3
آرایه ها 3 3 3 3 3 3 3
قرابت معنایی 9 9 9 9 9 9 9

بودجه بندی درس عربی در کنکور انسانی

مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
ترجمه و تعریب ترجمه 5 5 5 5 5 5 5
تعریب 2 2 2 2 2 2 2
مفهوم 1 1 1 1 1 1 1
درک مطلب مفهوم 4 4 4 4 4 4 4
حرکت گذاری 2 2 2 2 2 2 2
تجزیه و ترکیب فعل 2 2 2 2 2 2 2
تجزیه و ترکیب اسم 1 1 1 1 1 1 1
عربی سال دوم تذکار 1 1 1 0 0 1 0
اعراب های فرعی 1 0 0 0 1 0 0
اعراب فعل مضارع 0 0 0 0 1 0 0
معلوم و مجهول 1 1 1 1 1 0 1
عدد 0 0 1 1 1 0 0
نواسخ 1 1 1 0 1 1 2
مفعول فیه 0 1 1 1 0 0 0
صفت و موصوف 0 0 0 1 1 1 1
عربی سال سوم معتلات 1 1 1 1 1 0 1
مفاعیل 1 0 0 1 0 2 1
توابع 0 1 0 1 1 1 0
حال 1 1 1 0 0 1 1
منادا 0 1 0 1 0 0 0
مستثنی و تمیز 1 0 0 0 0 0 1
ترکیبی منصوبات 0 0 1 0 0 0 0

 

بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور انسانی
کتاب های درسی / سال 97 96 95 94 93 92 91
سال دوم 12 9 8 8 9 9 9
سال سوم 8 9 10 9 9 9 9
سال چهارم 5 7 7 7 7 7 7

 

بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
واژگان 8 8 8 8 8 8 7
گرامر 4 4 4 4 4 4 3
Cloze Test 5 5 5 5 5 5 5
درک مطلب (Reading) 8 8 8 8 8 8 10

بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 99

بودجه بندی درس زبان و ادبیات اختصاصی در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
تاریخ ادبیات ایران و جهان (1) خط و زبان در ایران پیش از اسلام 1 0 0 0 0 0 1
عصر پیش از رودکی 0 0 0 0 0 0 0
عصر رودکی 0 0 0 0 0 0 0
عصر فردوسی 0 0 0 0 1 0 0
عصر عنصری 1 1 1 0 1 0 0
عصر ناصرخسرو 0 0 0 0 0 0 0
عصر بیهقی 0 0 0 2 0 1 0
عصر انوری 0 0 1 0 0 0 0
عصر ابوالمعالی 1 0 0 0 0 0 0
عصر مولوی 1 1 0 0 0 1 1
عصر سعدی 0 0 0 0 0 1 0
تاریخ ادبیات جهان 1 1 2 2 2 2 2
ترکیبی 0 2 1 1 1 0 0
تاریخ ادبیات ایران و جهان (2) عصر حافظ 0 1 0 0 0 0 0
عصر خواجه رشیدالدین 1 0 0 0 0 0 0
عصر صائب 0 0 0 0 0 0 0
عصر قائم مقام 0 0 1 0 0 0 0
عصر هاتف 0 0 0 1 1 1 0
عصر صبا 1 1 1 0 1 0 0
عصر بیداری 1 0 0 1 1 0 0
عصر نیما 0 0 0 0 0 2 0
تاریخ ادبیات جهان 2 2 2 2 2 2 2
ترکیبی 0 1 1 1 0 0 2
آرایه های ادبی مقدمات 0 0 0 0 0 0 0
قالب های شعر فارسی 0 0 0 0 0 0 0
بیان 1 0 0 2 1 1 0
بدیع 1 0 0 2 1 1 0
ترکیبی بیان و بدیع 3 5 5 3 4 3 7
ادبیات فارسی سال چهارم قافیه 2 2 2 2 2 2 2
عروض 5 5 5 5 5 5 4
سبک خراسانی 0 0 0 0 0 0 1
سبک عراقی 0 1 1 1 3 2 2
سبک هندی 1 2 1 1 2 0 0
سبک شناسی ترکیبی 4 0 1 1 0 3 2
دوره بازگشت 0 1 1 1 1 2 2
ادبیات معاصر 0 0 2 2 0 0 0
عرفان و تصوف 2 2 0 0 1 0 0
نقد ادبی 1 1 1 1 1 2 2
تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی 0 1 1 1 0 0 0

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور انسانی 99

بودجه بندی درس عربی اختصاصی در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
ترجمه و تعریب ترجمه 4 4 4 4 3 4 4
تعریب 2 2 2 2 2 2 2
مفهوم 0 0 0 0 1 0 0
شکل و تجزیه حرکت گذاری 2 2 2 2 2 2 2
تجزیه و ترکیب 2 2 2 2 2 2 2
عربی 2 تذکار 0 1 1 0 1 0 0
معرفه و نکره 0 0 0 0 0 0 0
انواع اعراب 0 0 0 0 0 0 0
اعراب فعل مضارع 0 0 0 0 0 0 0
مبنی المعلوم و مبنی المجهول 0 0 0 0 0 0 0
عدد 0 0 0 0 0 0 0
افعال ناقصه 0 0 0 0 0 0 0
حروف مشبه بالفعل 0 0 0 0 0 0 0
صفت و مضاف الیه 0 0 0 0 0 0 0
تصغیر و نسبت 0 1 1 1 1 2 1
عربی 3 مثال 0 0 0 0 0 0 0
اجوف 0 0 0 0 0 0 0
ناقص 0 0 0 0 0 0 0
مفعول مطلق و مفعول له 0 0 0 0 0 0 0
توابع 1 0 0 0 1 0 1
حال 0 0 0 0 1 0 0
تمییز 0 1 0 1 0 0 0
منادی 0 0 0 0 0 0 0
مستثنی 0 0 0 0 0 0 0
اسالیب جمله 1 1 2 2 0 2 1
بلاغت 2 2 2 2 2 2 2
عربی پیش دانشگاهی اقسام کلمه 2 2 1 1 1 0 1
جامد و مشتق 0 0 0 0 0 0 0
معرفه و نکره 0 0 1 1 1 0 1
معرب و مبنی 2 0 0 0 0 0 0
اعراب فعل مضارع 0 1 0 0 0 0 1
نواسخ 0 0 1 0 0 1 0
مفاعیل 1 0 0 1 0 1 1
حال و تمییز 0 0 1 0 1 1 1
استثنا و منادی 1 1 0 1 1 0 0
مضاف و مهموز 0 0 0 0 0 1 0

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور انسانی 99

 

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
اعداد و نمادها 0 0 0 0 0 0 0
مجموعه ها 1 1 1 1 1 1 1
توان رسانی و ریشه گیری 1 2 2 1 2 0 1
چند جمله ای ها و اتحادها 1 0 1 1 1 0 0
معادلات درجه اول و معادله خط 0 0 1 0 0 0 1
نسبت های مثلثاتی 0 0 0 0 0 0 1
عبارت های گویا 2 2 1 2 1 3 1
معادلات درجه دوم و حل آن ها 0 0 0 0 0 0 0
نامعادلات درجه اول 0 0 0 0 0 1 0
اندازه گیری و مدل سازی 0 0 0 0 0 0 0
جامعه و نمونه 1 0 0 0 0 1 0
متغیرهای تصادفی 0 0 0 0 1 0 0
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی 1 1 1 1 1 0 0
نمودار ها و تحلیل داده ها 0 1 1 1 0 1 1
شاخص های مرکزی 1 0 0 0 1 1 1
شاخص های پراکندگی 0 1 1 1 0 0 1
تابع 1 2 1 1 1 2 1
معادله و تابع درجه دوم 3 2 2 3 3 2 3
ترکیبیات 1 1 1 1 1 1 1
استدلال ریاضی 1 1 0 0 0 0 1
دنباله های اعداد 2 2 2 2 2 2 1
لگاریتم 1 1 2 1 1 1 1
مدل سازی ریاضی 1 1 1 2 2 2 2
احتمال مقدماتی 2 2 2 2 2 2 2

بودجه بندی درس روانشناسی در کنکور انسانی 99

بودجه بندی درس روانشناسی در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
کلیات 5 7 3 4 4 5 5
رشد 6 1 5 9 7 9 8
فرآیندهای شناختی 7 5 4 4 7 4 5
سلامت روانی و اختلال روانی 2 7 6 3 4 2 2

بودجه بندی درس تاریخ در کنکور انسانی 99

بودجه بندی درس تاریخ در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
تاریخ شناسی انسان و تاریخ 0 0 1 1 0 1 0
زمان و اهمیت آن در تاریخ 1 1 0 0 1 0 0
جغرافیا بستر تحولات تاریخی 0 0 0 1 0 0 1
دنیای پر رمز و راز افسانه ها و حماسه ها 1 0 0 0 1 1 0
آثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ 0 1 1 1 0 0 1
سکه ها آیینه ی گذشته ها 0 0 0 0 0 0 0
هنر و تاریخ 1 1 1 0 1 1 1
ادبیات و تاریخ 0 1 0 1 1 0 0
سفرنامه ، گشت و گذار در سرزمین ها 1 0 1 0 0 0 1
زندگی نامه ها و تاریخ 0 0 0 0 0 1 0
اسناد تاریخی 0 0 1 0 0 0 0
نشریه ها و تاریخ نویسی 0 0 0 1 0 0 0
مورخان و تاریخ ایران 1 1 0 0 0 1 1
مورخان و تاریخ جهان 0 0 0 0 1 0 0
تاریخ ایران و جهان (1) تاریخ چیست و مورخ کیست ؟ 0 0 0 0 0 0 0
تمدن در “میان دورود “ 0 1 0 1 1 0 1
مصر ، هدیه نیل 0 0 0 0 0 0 0
سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها 1 0 1 0 0 1 0
تلاش برای زیستن ، آریایی ها از مهاجرت تا تشکیل حکومت 0 0 0 1 0 0 0
هخامنشیان 1 0 1 0 1 0 0
یونان و روم 0 1 0 0 0 1 0
اشکانیان 0 1 0 0 0 0 1
ساسانیان 0 0 0 0 1 0 0
طلوع اسلام 0 0 0 1 0 0 0
اسلام در مدینه 0 0 0 0 0 1 1
عصر خلفای نخستین 1 0 1 0 0 0 0
خلافت امویان 0 1 0 1 0 0 0
خلافت عباسیان 0 0 0 0 0 1 0
ایران در قرون اسلامی 0 0 0 0 1 0 1
ورود اسلام به ایران 0 0 0 0 0 0 0
ایران در مسیر استقلال 0 1 0 0 0 0 0
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان 0 0 0 0 0 0 0
تاریخ ایران از مغول تا صفویه 1 0 1 1 0 0 0
تمدن و فرهنگ ایران 0 0 0 0 0 0 0
اروپا در قرون وسطی 0 0 1 0 1 0 0
جنگ های صلیبی 1 1 0 0 0 0 0
رنسانس در اروپا 0 0 0 0 0 1 1
تاریخ ایران و جهان (2) تحولات مذهبی ، فکری و علمی اروپا در قرون جدید 0 0 0 1 1 0 0
تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید 0 0 0 0 0 1 0
آخرین امپراطوری های مسلمان 0 0 1 0 0 0 0
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم 0 0 0 0 0 0 0
آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم ؛ نبرد علیه استعمار 0 0 0 0 1 0 0
آسیا در قرن نوزدهم ؛ مقاومت در برابر استعمار 1 0 1 1 0 0 1
جنگ جهانی اول 0 1 0 0 0 0 0
جهان در میان دو جنگ 0 1 0 0 0 0 0
جنگ جهانی دوم 0 0 0 0 0 0 0
عصر جنگ سرد 0 0 0 0 0 1 0
ایران در عصر صفویه 1 0 1 1 0 0 0
ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه 1 1 0 0 1 0 0
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار 0 0 0 0 1 0 1
روابط خارجی ایران در دوره ی قاجار 0 0 0 0 0 1 1
اوضاع اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار 0 0 0 0 0 0 0
زمینه های انقلاب مشروطیت ایران 1 0 0 0 0 0 0
انقلاب مشروطیت ایران 0 0 0 0 0 0 0
دخالت های روسیه و انگلستان در ایران 0 0 0 0 0 0 0
ایران در دوران سلطنت رضا شاه 0 0 1 1 0 1 1
اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کودتای 28 مرداد 0 0 0 0 0 0 0
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) 0 0 0 0 0 1 0
تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی 0 1 0 0 1 0 0
انقلاب اسلامی ایران 0 0 1 1 0 0 1
ایران در دوران جمهوری اسلامی 0 0 0 0 0 0 0
هشت سال دفاع مقدس 1 0 0 0 0 0 0

بودجه بندی درس جغرافیا در کنکور انسانی 99

بودجه بندی درس عربی اختصاصی در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
جغرافیا (1) جغرافیا علمی برای زندگی 0 0 0 0 0 0 1
نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران 0 1 0 1 1 1 0
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران 1 0 1 0 0 0 0
بیابان ها 0 0 0 1 0 0 0
انسان و بیابان 1 0 0 0 0 0 0
اهمیت و نقش جنگل ها 0 0 0 0 1 0 1
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران 0 0 0 0 0 0 0
آلودگی هوا 1 1 0 0 0 1 0
آلودگی دریاها و رودها 0 0 1 0 0 0 0
مخاطرات طبیعی 0 0 0 0 0 1 0
انسان و مخاطرات طبیعی 0 0 0 0 0 0 1
گردشگری چیست ؟ گردشگر کیست ؟ 0 1 0 1 0 0 0
ایرانگردی 0 0 1 0 0 0 0
پراکندگی و رشد جمعیت 0 1 0 0 1 0 1
جمعیت و مهاجرت ، جمعیت و منابع طبیعی 1 0 0 1 1 0 0
آب ها 0 0 0 0 0 1 0
بهره برداری از منابع آب 0 0 1 0 0 0 0
جغرافیا ، جغرافی دانان و توسعه ی پایدار 1 1 1 1 1 1 1
جغرافیا (2) ناحیه چیست ؟ 1 1 1 1 0 1 1
زندگی در نواحی ساحلی 0 0 0 0 1 0 0
زندگی در نواحی کوهستانی 1 1 0 1 0 0 1
زندگی در نواحی گرم و خشک ، گرم و مرطوب 0 0 2 0 1 1 0
زندگی در نواحی قطبی 0 1 0 1 0 0 1
سکونتگاه های شهری و روستایی 2 0 1 1 2 1 1
نواحی سیاسی 1 2 0 0 1 2 1
نواحی اقتصادی 0 0 1 1 0 0 0
جغرافیای سال چهارم ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا 0 0 0 0 0 1 1
سیستم چیست ؟ 1 1 1 1 0 0 0
راه و روش پژوهش های جغرافیایی 1 1 0 0 1 0 0
نقشه و فرآیند تهیه آن 0 0 1 1 1 1 1
نمایش شکل زمین 1 1 0 0 0 0 1
کاربرد رایانه در جغرافیا 1 0 0 1 0 0 0
سنجش از دور 0 1 1 1 1 1 1
سیستم های اطلاعات جغرافیایی 1 0 1 0 1 1 0
مدل های جغرافیایی 0 0 0 0 0 0 0
نقش جغرافیا در مدیریت محیط 0 0 1 1 0 0 0
جغرافیا و آمایش سرزمین 0 1 0 0 1 1 1

بودجه بندی درس اقتصاد در کنکور انسانی 99

 

بودجه بندی درس اقتصاد در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
مقدمات اقتصاد چیست ؟ 2 2 1 0 1 0 1
آشنایی با شاخص های اقتصادی 4 4 3 3 2 3 3
تولید و بازار تولید 1 1 1 1 1 2 0
بازار 2 1 0 0 1 1 1
مدیریت کلان اقتصادی دولت و اقتصاد 1 0 2 1 1 0 0
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 0 0 1 1 0 0 1
بودجه بندی دولت 1 3 2 2 1 3 2
توسعه ی اقتصادی مفاهیم و معیارهای توسعه 1 1 1 1 1 1 1
توزیع درآمد و فقر 1 1 1 1 1 1 1
دولت و توسعه 0 0 0 1 0 1 0
بازارهای مالی پول 2 3 1 1 3 3 1
بانک 0 1 1 1 1 1 1
بورس 1 1 1 1 1 1 2
اقتصاد جهان تجارت بین الملل 0 0 1 1 1 1 1
آشنایی با برخی نهاد ها و موسسات موثر در اقتصاد جهان 0 1 1 0 3 1 0

بودجه بندی درس علوم اجتماعی در کنکور انسانی 99

بودجه بندی درس علوم اجتماعی در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92
جامعه شناسی (1) کنش انسانی 0 0 0 1 0 0
علوم انسانی 0 0 0 0 0 1
اهمیت علوم انسانی 0 0 0 0 0 0
کنش اجتماعی 0 0 0 0 0 1
علوم اجتماعی 0 0 1 0 0 0
تاریخچه ی جامعه شناسی 1 0 0 0 2 1
پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام 0 0 0 0 0 0
جهان اجتماعی و جهان طبیعی 0 0 0 0 0 0
اجزا و لایه های جهان اجتماعی 1 0 0 1 0 0
جهان های اجتماعی 0 0 1 0 0 1
پیامدهای جهان اجتماعی 0 0 0 0 1 1
انواع جهان اجتماعی 0 0 0 0 0 0
شناخت اجتماعی 0 0 1 0 1 0
انواع شناخت اجتماعی 0 0 0 0 0 0
شناخت اجتماعی تجربی 0 0 0 0 0 0
شناخت اجتماعی عقلی 1 1 0 0 0 1
شناخت اجتماعی شهودی 0 0 0 0 0
شناخت اجتماعی در قرآن 0 0 0 0 0 0
ترکیبی جامعه شناسی (1) 1 2 1 3 2 0
جامعه شناسی (2) گستره ی جهان اجتماعی 0 0 0 0 0 0
نظام اجتماعی 0 0 0 0 0 0
فرهنگ 1 و 2 0 0 1 0 0 2
هویت 0 0 0 0 0 0
هویت فردی و اجتماعی 0 1 0 0 1 0
بازتولید هویت اجتماعی 0 0 0 0 0 0
تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی 1 0 0 0 0 2
تحولات هویتی فرهنگ 0 1 0 0 0 0
ازخود بیگانگی فرهنگی 1 0 1 0 0 0
قدرت و اقتدار 0 0 0 0 0 0
نظام سیاسی 0 1 0 1 0 1
انواع نظام سیاسی 0 0 0 0 0 0
ترکیبی جامعه شناسی (2) 0 0 0 1 4 0
علوم اجتماعی جهان فرهنگی 1 0 0 0 1 1
فرهنگ جهانی 0 0 0 1 0 0
فرهنگ های جهانی 1 و 2 0 0 0 1 1 1
عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب 0 0 0 0 1 0
تکوین فرهنگ جدید غرب 0 0 0 0 0 1
جامعه ی جهانی 1 0 0 1 0 0
تحولات نظام جهانی 0 1 0 0 0 2
جهان دوقطبی 1 0 2 0 0 1
جنگ ها ، بحران ها و تقابل های جهانی 0 0 0 1 0 0
بحران های زیست محیطی ، معرفتی و معنوی 0 0 0 1 1 0
بیدارگران اسلامی و منور الفکران و روشنفکران غرب زده 1 1 0 0 0 1
انقلاب اسلامی ایران 0 1 0 0 0 1
بیداری اسلامی 0 1 1 1 1 1
ترکیبی علوم اجتماعی 3 5 1 1 3 0
ترکیبی ترکیبی از جامعه شناسی (1) و جامعه شناسی (2) 2 1 0 0 1 0
ترکیبی از جامعه شناسی (2) و علوم اجتماعی 1 2 5 0 0 0
ترکیبی از جامعه شناسی (1) و علوم اجتماعی 3 1 2 2 0 0
ترکیبی از هر 3 کتاب 1 1 3 4 0 0

بودجه بندی درس فلسفه و منطق در کنکور انسانی 99

بودجه بندی درس منطق در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
انسان و تفکر 1 1 0 0 0 0 0
چگونه تعریف می کنیم ؟ 1 1 1 0 2 1 1
تعریف و دنیای مفاهیم 0 1 1 2 0 1 0
اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه) 1 1 1 1 1 0 1
اقسام تعریف 1 0 1 1 1 0 1
جایگاه قضیه در استدلال 1 1 1 1 1 0 1
اقسام قضایای حملی و شرطی 0 1 0 1 0 1 1
احکام قضایای حملی 1 2 2 1 1 1 1
استدلال (ترکیب قانون مند قضایا) 1 1 1 1 1 1 0
اقسام قیاس 1 1 1 1 1 2 2
ارزش قیاس 0 1 0 0 0 1 0
محتوای استدلال (ماده) 0 1 1 1 1 1 1
مغالطه 1 1 1 1 1 1 1

 

بودجه بندی درس فلسفه در کنکور انسانی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
فلسفه سال سوم فلسفه چیست (1) 1 1 0 0 1 1 1
فلسفه چیست (2) 1 1 1 1 1 0 0
فلسفه چیست (3) 1 0 0 0 0 0 0
آغاز فلسفه 1 0 2 2 0 1 1
شهید راه حکمت 1 1 0 0 1 1 1
گوهرهای اصیل و جاودانه 1 1 1 1 1 1 2
علت های چهارگانه 1 1 1 1 1 1 1
فلسفه سال چهارم کلیات (1) 1 0 0 0 1 1 0
کلیات (2) 0 1 1 1 0 0 0
مبانی حکمت مشاء (1) 1 1 1 1 1 1 0
مبانی حکمت مشاء (2) 1 2 1 1 1 1 4
نمایندگان مکتب مشاء (1) 1 1 1 1 0 1 1
نمایندگان مکتب مشاء (2) 1 1 1 1 1 1 1
افول حکمت مشاء 1 0 0 1 1 0 0
حکمت اشراق 1 1 1 1 1 1 2
جریان های فکری عالم اسلام 0 0 1 1 1 1 0
صدرالمتالهین 0 1 0 0 0 0 0
مبانی حکمت متعالیه 1 1 1 1 1 2 2
حکمای معاصر 1 1 1 1 1 1 1
حیات فرهنگی 0 1 0 0 0 0 0

بودجه بندی کنکور هنر 99

هنر از رشته های شناور آزمون سراسری می باشد و داوطلبانی که در آزمون یکی از گروه های آزمایشی اصلی (ریاضی ، علوم تجربی و علوم انسانی) شرکت کرده اند ، می توانند در کنکور هنر هم شرکت نموده و شانس خود را در پذیرش رشته های گروه آزمایشی هنر نیز بیازمایند.

آزمون این گروه آزمایشی از دو دفترچه سوال عمومی و اختصاصی تشکیل شده و دروس و تعداد کل سوالات هر یک از مواد امتحانی مطابق جداول زیر می باشد.

لیست درس های عمومی کنکور سراسری هنر
عنوان درس ضریب شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی 4 1 تا 25 25
زبان عربی 2 26 تا 50 25
فرهنگ و معارف اسلامی 3 51 تا 75 25
زبان انگلیسی 2 76 تا 100 25

 

لیست درس های اختصاصی کنکور سراسری هنر
عنوان درس شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
درک عمومی هنر 101 تا 130 30
درک عمومی ریاضی – فیزیک 131 تا 160 30
ترسیم فنی 161 تا 180 20
خلاقیت تصویری و تجسمی 181 تا 200 20
خلاقیت نمایشی 201 تا 220 20
خلاقیت موسیقی 221 تا 240 20
خواص مواد 241 تا 260 20

بودجه بندی درک عمومی هنر در کنکور سراسری هنر

بودجه بندی مبحث درک عمومی هنر در کنکور هنر
مباحث / سال 96 95 94 93 92
هنر پیشا تاریخی ایران 2 2 1 1 0
جهان 1 1 1 0 0
هنر تمدن های باستانی ایران 3 1 5 1 4
چین و ژاپن 2 1 2 1 0
هند 0 0 1 1 1
بین النهرین 1 1 0 1 2
اژه و یونان 1 1 1 1 1
اتروسک و روم 0 1 1 1 1
پیشاکلومبی 0 0 0 1 0
مصر 1 1 1 1 1
هنر اسلامی ایران 5 7 4 7 4
جهان 1 1 1 0 1
هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی 1 0 1 1 1
هنر رنسانس 1 2 1 1 0
سبک های هنری 6 6 7 7 5
صنایع دستی 2 1 1 1 2
عکاسی 1 1 2 2 2
موسیقی 1 1 0 1 1
خلاقیت نمایشی 3 1 0 0 2
خط و خوشنویسی 1 1 0 0 1
چاپ 0 0 0 1 0
درک تصویر 0 1 0 0 0

بودجه بندی دروس ریاضی و فیزیک در کنکور هنر

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر
مباحث / سال 96 95 94 93 92
نسبت و تناسب 1 1 0 1 1
درصد 0 1 0 1 1
اعداد گویا 2 1 1 2 3
توان 0 0 0 0 0
چندجمله ای ها و اتحاد 1 1 0 0 0
ب.م.م و ک.م.م 0 0 0 0 0
دستگاه مختصات 0 0 0 0 1
اعداد حقیقی 1 1 1 0 0
نسبت های مثلثاتی 0 0 0 0 0
معادلات درجه اول 0 0 2 1 1
معادلات درجه دوم 0 1 1 0 0
آنالیز ترکیبی و احتمال 1 0 1 1 1
هندسه مثلث 4 4 3 2 3
هندسه چندضلعی ها 1 1 2 2 1
هندسه دایره 2 4 2 3 1
هندسه فضایی 1 1 3 2 1
تبدیلات هندسی و شکل 2 3 3 7 4
هوش 3 5 5 2 2
الگوسازی ریاضی 6 0 1 0 1
گسترده 0 1 0 0 2
شناخت احجام 0 0 0 1 2
انواع انرژی 1 0 0 0 0
رسانایی گرمایی 0 1 1 0 0
تعادل گرمایی 0 0 0 0 0
گرمای ویژه 0 0 0 1 0
ویژگی های ماده 0 0 1 0 1
فشار 0 1 0 0 0
جرم حجمی 1 0 0 0 0
امواج 0 0 0 0 0
فیزیک نور 2 1 1 2 1
الکتریسیته 0 1 0 1 0
نیروها و بردارها 0 0 0 0 0
قوانین نیوتن 0 1 1 1 2
کار و انرژی و توان 1 0 1 0 1

بودجه بندی ترسیم فنی در کنکور سراسری هنر

بودجه بندی درس ترسیم فنی در کنکور هنر
مباحث / سال 96 95 94 93 92 91
هندسه مسطحه 6 6 8 7 8 8
ترسیمات هندسی 0 3 3 0 2 1
هندسه احجام 0 2 0 1 0 1
رسم سه نما 1 0 1 2 1 1
مجهول یابی 2 2 1 2 0 1
شناخت احجام 3 0 1 1 0 0
تقارن 1 0 0 0 0 1
مقیاس 0 0 0 0 0 0
اندازه گذاری 0 0 0 0 0 0
سیستم های نقشه کشی 0 0 0 0 0 0
خط و صفحه 1 1 2 3 4 1
ابزار و تجهیزات 2 0 1 0 3 2
نقشه کشی معماری 2 5 3 4 1 3
پرسپکتیو و تصاویر موازی 2 1 0 0 0 0
برش 0 0 0 0 0 0
فضا 0 0 0 0 1 0
دوران 0 0 0 0 0 0
گسترده 0 0 0 0 0 0
سایه و انعکاس 0 0 0 0 0 0
هوش 0 0 0 0 0 1

بودجه بندی خلاقیت تصویری در کنکور سراسری هنر

 

مباحث / سال 96 95 94 93 92
مبانی هنرهای تجسمی کیفیات و فنون بصری 6 5 4 2 4
تحلیل و درک آثار تصویری 5 6 8 6 7
مبانی رنگ 0 0 0 1 0
مبانی طراحی گرافیک خط در گرافیک 1 1 0 1 0
تحلیل آرم و نشانه شناسی 4 0 1 2 0
مکاتب گرافیک و طراحی پوستر 0 2 0 0 2
پایه و اصول صفحه آرایی 0 1 0 0 0
شناخت تکنیک مبانی چاپ دستی 0 0 0 0 1
ابزار شناسی 0 0 0 1 0
مبانی تصویر سازی 0 1 2 0 1
سبک شناسی شناخت آثار هنرمندان و آثار تاریخی 2 0 2 3 2
سبک شناسی تحلیلی 2 3 2 2 2
سایر مباحث 0 1 1 2 1

بودجه بندی خلاقیت نمایشی در کنکور هنر

مباحث / سال 96 95 94 93 92 91
عناصر نمایش 5 1 5 0 2 2
نمایش یونان 0 0 1 0 0 1
نمایش روم و قرون وسطی 1 1 0 0 0 0
نمایش رنسانس 1 0 0 0 2 0
نمایش شرق 1 0 1 0 2 2
نمایش قرن 20 0 1 2 1 1 1
نمایش ایران 1 2 0 1 2 1
مکاتب ادبی و ادبیات 0 1 0 1 0 1
نمایش عروسکی 1 1 2 2 0 0
سینمای ایران 0 2 1 2 1 1
مباحث فنی سینما 1 5 2 0 0 0
سینمای ملل 2 2 0 1 2 2
سبک های سینمایی 1 2 0 6 4 3
کارگردانان خلاق دوره صامت 1 0 0 1 0 0
تدوین 1 0 0 2 1 1
درک تصویر 2 2 6 3 2 5
تلویزیون 0 0 0 0 0 0
کلیات سینما 1 0 0 0 1 0
اسطوره و حماسه 1 0 0 0 0 0

بودجه بندی خلاقیت موسیقی در کنکور سراسری هنر

مباحث / سال 96 95 94 93 92
نت شناسی 0 0 0 0 0
فواصل غربی 0 0 1 1 4
فواصل ایرانی 0 0 0 0 0
گام های غربی 1 1 2 0 2
گام های کلیسایی 0 0 1 0 0
مدشناسی ایرانی 3 3 2 2 1
سازشناسی غربی 3 5 4 4 3
سازشناسی ایرانی 2 1 2 2 2
تاریخ موسیقی جهان 1 0 0 1 4
تاریخ موسیقی ایران 1 0 2 1 0
آکوردشناسی 3 0 2 2 3
هارمونی 2 2 2 1 0
فرم شناسی 1 4 1 3 1
فیزیک صوت 0 0 0 0 0
تعاریف ایرانی 0 0 0 0 0
علائم ، تعاریف و اختصارات 1 2 0 0 0
ریتم و میزان بندی 0 0 0 0 0
تلفیق سازشناسی 0 1 0 1 0
تلفیق مدها و گام ها 0 1 1 1 0
موسیقی فیلم 1 0 0 0 0
مدشناسی ایرانی و آکوردشناسی 1 0 0 0 0

بودجه بندی خواص مواد در کنکور سراسری هنر

بودجه بندی خواص مواد در کنکور هنر
مباحث / سال 96 95 94 93 92
مواد و مصالح 3 3 1 3 4
فلزات و نافلزات 1 0 2 0 2
کاغذ و چاپ 3 3 4 0 3
صنایع دستی 0 1 2 5 2
شیشه 1 0 0 0 1
الیاف نساجی 3 2 2 1 2
چوب 1 1 1 3 1
صنایع جدید 2 0 3 1 0
شیمی رنگ 1 3 4 2 2
عکاسی 2 3 1 1 0
ابزار و اسلوب های هنری 2 1 0 1 1
مرمت و موزه داری 0 1 0 2 0
حلال ها و رنگ برها 0 0 0 0 1
شوینده ها و پاک کننده ها 0 0 0 1 1
قیر و مواد نفتی 1 0 0 0 0
چسب 0 1 0 0 0
صنایع غذایی و دارویی 0 1 0 0 0

بودجه بندی کنکور زبان 99

 

لیست درس های عمومی کنکور سراسری زبان
عنوان درس ضریب شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی 4 1 تا 25 25
زبان عربی 2 26 تا 50 25
فرهنگ و معارف اسلامی 3 51 تا 75 25
زبان انگلیسی 2 76 تا 100 25

 

لیست درس های اختصاصی کنکور سراسری زبان
عنوان درس شماره سوال در آزمون تعداد سوالات
زبان تخصصی 101 تا 170 70

بودجه بندی زبان تخصصی در کنکور زبان

بودجه بندی زبان تخصصی در کنکور زبان
مباحث / سال 94 93 92
Grammar شکل گذشته افعال مدال 1 0 0
زمان ها 1 1 1
ربط دهنده ها 0 2 0
عبارات قیدی 1 0 0
شرطی ها 1 1 2
وجه وصفی 1 1 0
ساختار های اجتناب از تکرار 1 0 0
معلوم / مجهول 1 0 0
شکل خلاصه شده ی عبارت وصفی 1 1 0
افعال کمکی و مدال 1 1 1
ضمایر 1 1 0
نقل قول ها 0 1 0
جمله واره ها 0 1 0
ترتیب صفات 0 0 1
وارونه سازی 0 0 1
شکل فعل دوم 0 0 1
ضمایر موصولی 0 0 2
تشدید کننده ها 0 0 1
vocabulary 15 15 15
wordorder 15 15 15
languagefunction 5 5 5
cloze test 10 10 10
reading 15 15 15

 

 

امتیاز دهی از راست به چپ است.❤️
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *