برای بالا بردن سرعت محاسبات شما نیاز به فیلم آموزش محاسبات سریع ریاضی و یک جزوه محاسبات سریع ریاضی دقیق و کامل دارید تا بتوانید تمامی ترفندهای محاسباتی را به صورت یکجا داشته باشید. از آنجایی که محاسبات سریع ریاضی یعنی تکرار و تمرین، وجود یک جزوه خوب کمک می کند که بتوانید در زمانی کوتاه ترفندها را مرور کرده و به حل تمرینات بسیار بپردازید.

برای همین جزوه محاسبات سریع ریاضی رایگان که بصورت فایل pdf برای شما قرار دادیم را دانلود کنید و در کنار آموزش ویدئوهای پکیج محاسبات سریع ریاضی از جزوه آن نیز استفاده نمایید.