بنر انتخاب رشته کنکور

خدمات انتخاب رشته دکتر پرتوی

1) برگزاری جلسات انتخاب رشته در دو مرحله در جلسات مشاوره کاملا خصوصی

2) دکتر پرتوی نظارت پایانی ندارند، بلکه انتخاب رشته را خودشان انجام می دهند

3) برگزاری جلسات در راس زمان مقرر و به دور از شلوغی و بی نظمی 

4) انتخاب رشته با نهایت دقت و تمرکز به همراه یک مشاوره شغلی بینظیر 

5) هزینه کاملا مناسب و به صرفه برای خدماتی متفاوت 

1) انتخاب رشته توسط دانشجویان انجام نمی شود

2) انتخاب رشته توسط یک تیم که آموزش دیده شده باشد انجام نمی شود

3) انتخاب رشته به صورت گروهی و یا نیمه گروهی نیست

4) انتخاب رشته در زمان کافی و با دقت بالا انجام می شود

5) در انتخاب رشته دروغ  و عدم صداقت نداریم

6) با رتبه 40 هزار پزشکی قبول نمی شوید!بلکه بهترین نتیجه را بر اساس رتبه خودتان کسب می کنید

نظرات داوطلبان انتخاب رشته