یکی از مسائل سرنوشت ساز برای هر دانش آموزی ، کنکور و انتخاب رشته کنکور است. پس فقط 5 دقیقه زمان بزار و تا انتها همراه من باش تا نکات مهم و تاثیر گذار در انتخاب رشته رو یاد بگیری.

اهمیت انتخاب رشته کنکور با نتیجه خود کنکور برابری میکند و میتوان گفت حتی گاهی بیشتر اهمیت دارد.  انتخاب رشته فرایندی بسیار مهم و حساس است که یک اشتباه کوچک میتواند سرنوشت دانش آموز را دگرگون کند، چراکه آینده شغلی دانش آموزان به دانشگاه و رشته ای که در آن تحصیل میکنند بستگی دارد .  به همین دلیل است که دانش آموزان و خانواده های محترمشان در انتخاب رشته بسیار استرس دارند و به دنبال بهترین مشاور انتخاب رشته میگردند.